دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

تاریخ انتشار: 1398/04/22 01:59 ب.ظ

دکتر سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی نامه‌ های جداگانه در تاریخ 16 تیر 1398 ضمن تقدیر و تشکر از اقدام ها و تلاش های دکتر حسین کرمانیان در مدت تصدی سمت رئیس  پردیس علمی تحقیقاتی زیراب و سرپرستی دانشکدۀ مهندسی فناوری های نوین، با صدور احکامی جداگانه، دکتر حسین جلالی ترشیزی، استادیار دانشکدۀ مهندسی فناوری­ های نوین را به سمت سرپرست پردیس علمی تحقیقاتی زیراب و با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشکدۀ مهندسی فناوری های نوین منصوب نمود.

در بخشی از حکم سرپرست پردیس علمی تحقیقاتی زیراب آمده است:

انتظار می ­رود با تلاش مستمر و با مشارکت سایر همکاران، همه ظرفیت­ها و امکانات علمی را در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن پردیس به ­کار گیرید و ضمن اهتمام ویژه به انجام وظایف مرتبط با پردیس مندرج در سازمان تفصیلی، با برنامه ­ریزی و حرکت در چارچوب سیاست­ها و برنامه‌های دانشگاه، زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز­افزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می­ نمایم.  

همچنین در حکم سرپرست دانشکدۀ مهندسی فناوری های نوین آمده است: انتظار می­ رود با تلاش مستمر و با مشارکت سایر همکاران، همه ظرفیت­ها و امکانات علمی را در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن دانشکده به­ کار گیرید و با برنامه ­ریزی و حرکت در چارچوب سیاست­ها و برنامه‌های دانشگاه، زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سرپرست دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دکتر جلالی ترشیزی
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 2,616
اخبار : انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی