دانشگاه شهید بهشتی

اعلام رئوس برنامه همکاری های فنی جمهوری اسلامی ایران و جایکا ژاپن 2020

تاریخ انتشار: 1398/04/24 02:21 ب.ظ

سفارت ژاپن در تهران رئوس برنامه همکاری های فنی جمهوری اسلامی ایران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (JICA) برای اجرا در سال 2020 را منتشر نموده است. مهلت ارسال آثار به دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا 31 تیر ماه سال جاری می باشد.

اعضای هیات علمی و پژوهشگران علاقمند می توانند جهت آگاهی از شرایط و ضوابط همکاری جایکا به صفحه «بورس ها و فراخوان های بین المللی» تارنمای مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مراجعه نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جایکا 2020 - ژاپن
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 2,212
اخبار : اعلام رئوس برنامه همکاری های فنی جمهوری اسلامی ایران و جایکا ژاپن 2020
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی