دانشگاه شهید بهشتی

شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش‌یاری بنیاد در سه ماهه تابستان 98-1397

تاریخ انتشار: 1398/04/25 02:17 ب.ظ

شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش‌یاری در سه ماهه تابستان 98-1397 برای مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
با توجه به "شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد کشور در سال تحصیلی 98-97 " شرایط اعطای اعتبار پژوهش‌یاری در سه ماهه تابستان به قرار زیر است:
1-    صرفا دانشجویانی امکان بهره‌مندی از اعتبار پژوهش‌یاری در سه ماهه تابستان را دارند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 اعتبارهای مذکور به آنان اعطا شده باشد.
2-    لازم است دانشجویان پیش از عقد قرارداد پژوهش‌یاری دلایل توجیهی تمدید فعالیت خود در تابستان را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند.
دانشجویان مشمول جوایز بنیاد در صورتی که در نیمسال دوم  قرارداد پژوهش‌یاری خود را تحویل اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان ارائه نموده‌اند، لازم است فرم پیوست را دریافت و پس از تکمیل(به صورت تایپ شده) فقط تا تاریخ 5 مرداد به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان تحویل نمایند. به فرم‌هایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فرم تمدید فعالیت پژوهشی پژوهشیار در فصل تابستان سال تحصیلی 98-97

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان، مشمولین جوایز تحصیلی
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 4,731
اخبار : شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش‌یاری بنیاد در سه ماهه تابستان 98-1397
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی