دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1398/04/29 08:50 ق.ظhokm-dr-mousavi-001.jpg 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشکده خانواده، دکتر حسن صدوق، دکتر پریسا سادات سیدموسوی
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 3,081
اخبار : انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده خانواده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی