دانشگاه شهید بهشتی

آغاز یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

تاریخ انتشار: 1398/04/30 08:08 ق.ظ
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جشنواره، بین‌المللی، فارابی
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 2,036
اخبار : آغاز یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی