دانشگاه شهید بهشتی

پایان‌نامه برگزیده در اولین دوره مسابقه پایان نامه داوری (TRAC)

تاریخ انتشار: 1398/04/30 11:59 ق.ظ

در تاریخ 11 تیر 1398 و طی مراسمی، نتیجه اولین دوره مسابقه جایزه پایان نامه داوری اعلام و از برگزیده این دوره تقدیر به عمل آمد. پایان‌نامه برگزیده، با موضوع ارزیابی خسارت در داوری بین المللی و با نگارش خانم ساناز بابايي، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌المللاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بوده و استاد راهنمای وی دکتر محمدعلی بهمئی بود. در مراسم تقدیر از پایان‌نامه برگزیده، جایزه نقدی این دوره توسط دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز، به برنده مسابقه اهدا شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پایان‌نامه برگزیده در اولین دوره مسابقه جایزه پایان نامه داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC)
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 2,614
اخبار : پایان‌نامه برگزیده در اولین دوره مسابقه پایان نامه داوری (TRAC)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی