دانشگاه شهید بهشتی

کتاب‌های انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در مرکز موزه و اسناد دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/04/31 11:58 ق.ظ

مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی در راستای هدف کلان خود  مبنی بر "تبین جایگاه فرهنگی و علمی دانشگاه در سطح ملی و منطقه‌ای، ارتقای سطح تاثیرگذاری جایگاه دانشگاه بر فرهنگ عمومی و همچنین اهداف عملیاتی آن مبنی بر حفظ و نگهداری از اصول و دارایی‌های دانشگاه و حفظ و صیانت اطلاعات سازمانی دانشگاه، طی درخواستی از سوی این مرکز به واحد انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تعداد 408 عنوان کتاب از کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی جهت سازماندهی و نگهداری به مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت.

 entesharat shahid beheshty 4.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,581
اخبار : کتاب‌های انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در مرکز موزه و اسناد دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی