دانشگاه شهید بهشتی

انتقال اسناد روابط عمومی به مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1398/05/06 11:58 ق.ظ

مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی در راستای هدف کلان خود  مبنی بر "تبین جایگاه فرهنگی و علمی دانشگاه در سطح ملی و منطقه‌ای، ارتقای سطح تاثیرگذاری جایگاه دانشگاه بر فرهنگ عمومی و همچنین اهداف عملیاتی آن مبنی بر حفظ و نگهداری از اصول و دارایی‌های دانشگاه و حفظ و صیانت اطلاعات سازمانی دانشگاه، طی درخواستی از سوی این مرکز به واحد روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، اسناد و نامه‌‌ها و مکتوبات اداری دانشگاه شهید بهشتی جهت سازماندهی و نگهداری به مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکز موزه و اسناد
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,772
اخبار : انتقال اسناد روابط عمومی به مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی