دانشگاه شهید بهشتی

طرح دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در مرحله نهایی ویتا

تاریخ انتشار: 1398/05/09 09:57 ق.ظ

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، با مشارکت شتابدهنده نوین تک اقدام به برگزاری رویداد نوآوری و کارافرینی با عنوان ویتا در حوزه متخصصان داده و هوش مصنوعی نموده است. در این راستا پایان نامه سارا رضایی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی به مرحله نهایی رویداد ویتا راه یافت. تحلیل وضعیت سیستمهای توصیه گر منابع اطلاعاتی و ارائه الگویی پیشنهادی برای نرم افزارهای کتابخانه ای عنوان پایان نامه سارا رضایی فرد بود.​ این پایان نامه به راهنمایی دکتر محسن حاجی زین العابدینی و مشاوره دکتر امیررضا اصنافی در حال نگارش است.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: استارت آپ
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 1,260
اخبار : طرح دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در مرحله نهایی ویتا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی