دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تعطیلات کرسی حقوق بشر از دوازدهم مرداد تا دوم شهریور 1398

تاریخ انتشار: 1398/05/10 04:08 ب.ظ

​بدین وسیله به اطلاع کلیه مراجعه کنندگان محترم کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی می رساند که همزمان با تعطیلات تابستانی دانشگاه شهید بهشتی، کرسی حقوق بشر نیز از تاریخ دوازدهم مرداد 1398 تا دوم شهریور 1398 تعطیل بوده و مراجعه کنندگان گرامی می توانند پس از پایان تعطیلات کمافی سابق به این واحد مراجعه نمایند.

 Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تعطیلات کرسی حقوق بشر
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 699
اخبار : اطلاعیه تعطیلات کرسی حقوق بشر از دوازدهم مرداد تا دوم شهریور 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی