دانشگاه شهید بهشتی

مقاله برگزیده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در کنگره بین المللی اعتیاد

تاریخ انتشار: 1398/06/04 10:14 ق.ظ
 

مقاله جابر علیزاده دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد. سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد روزهای 30 مرداد الی اول شهریور 1398 در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شد.

اعتیاد.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: افتخارات
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 171
اخبار : مقاله برگزیده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در کنگره بین المللی اعتیاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی