دانشگاه شهید بهشتی

عضویت مجدد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی در ایفلا

تاریخ انتشار: 1398/06/04 11:13 ق.ظ

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی با شماره عضویت ۱۰۲۴ IRبرای دومین سال متوالی به عضویت فدراسیون بین المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری (ایفلا) درآمد.

 بر این اساس, این کتابخانه به صورت رایگان به پایگاه SAGE و ژورنالهای SAGE دسترسی خواهد داشت. همچنین امکان دریافت رایگان نسخه چاپی نشریه های ایفلا برای این کتابخانه فراهم است. شایان ذکراست زمان اختتام این عضویت پایان سال2019  خواهد بود.

Untitled_edited.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ایفلا
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 183
اخبار : عضویت مجدد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی در ایفلا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی