دانشگاه شهید بهشتی

در خصوص تمدید فعالیت پژوهش‌یاری تابستان مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد

تاریخ انتشار: 1398/06/06 09:47 ق.ظ

​به اطلاع دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی 98-1397 می‌رساند:
نتایج بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت پژوهش‌یاری آن‌دسته از مشمولینی که دلایل توجیهی خود را به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان تحویل نموده‌اند به شرح پیوست ذیل توسط بنیاد ملی نخبگان اعلام شده است. 

نتایج تمدید قرارداد


آن دسته از دانشجویانی که درخواست ایشان مورد تایید قرارگرفته‌است، متمم قرارداد را بر طبق قالب پیوست تکمیل و حداکثر تا 25 شهریورماه سال جاری به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان تحویل نمایند(شماره قرارداد و مورخ خالی بماند).متمم قرارداد پژوهش یاری برای فصل تابستان
آن دسته از دانشجویانی که به دلیل کافی نبودن اطلاعات و مستندات ارائه شده در خصوص ادامه فعالیت پژوهش‌یاری ایشان در سه ماهه تابستان تصمیم گیری نشده‌است، دلایل توجیهی و عناوین فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای انجام در فصل تابستان را به همراه مستندات مرتبط، مجددا به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان تحویل نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 2,197
اخبار : در خصوص تمدید فعالیت پژوهش‌یاری تابستان مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی