دانشگاه شهید بهشتی

برتری تیم پژوهشی کنوفارما

تاریخ انتشار: 1398/06/12 01:14 ب.ظ

تیم پژوهشی کنوفارما به راهنمایی دکتر ناصر فرخی و متشکل از دانشجویان کارشناسی رشته بیوتکنولوژی سولماز سجادی، ریحانه نصری و مهدی نعمتی و صالح جواهر موفق شدند پس از شرکت در جشنواره فناوری و نوآوری زنجیره تامین گیاهان دارویی که به همت بانک کشاورزی در قالب یک رویداد ملی در تاریخ 5 و 6 شهریور ماه 1398 برگزار گردید در بین 220 تیم شرکت کننده در میان 16 تیم برتر و در حوزه ایده جزو 4 تیم برتر کشور قرار بگیرند. پیرو این موفقیت مقرر گردید تا این تیم پژوهشی به معاونت علمی و فناوری ریاست حمهوری ستاد گیاهان دارویی معرفی گردند تا پس از انجام تشریفات ادرای از حمایت های مالی ان ستاد بهره مند گردند.                                      ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تیم پژوهشی
منبع خبر دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 181
اخبار : برتری تیم پژوهشی کنوفارما
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی