دانشگاه شهید بهشتی

پیام تقدیر دکتر صدوق از اعضای شورا، هیئت رئیسه، هیئت علمی و کارکنان

تاریخ انتشار: 1398/06/13 06:49 ب.ظ

دکتر سید حسن صدوق طی پیام‌های جداگانه‌ای در تاریخ 13 شهریور 1398 از اعضای شورای دانشگاه، هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تقدیر و تشکر نمود. متن مشروح پیام‌های دکتر صدوق به شرح زیر است:

پیام تقدیر دکتر صدوق از اعضای شورای دانشگاه

 تقدیر از شورا.jpg
 

پیام تقدیر دکتر صدوق از اعضای هیئت رئیسۀ دانشگاه

 تشکر از هیئت رئیسه.jpg
 

پیام تقدیر دکتر صدوق از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

 ارکنان.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پیام تقدیر دکتر صدوق
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 614
اخبار : پیام تقدیر دکتر صدوق از اعضای شورا، هیئت رئیسه، هیئت علمی و کارکنان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی