دانشگاه شهید بهشتی

یادداشت ویژه به مناسب عاشورای حسینی

تاریخ انتشار: 1398/06/19 10:14 ق.ظ

امیر پوررنجبر

کارشناس اداره ثبت نام و امتحانات معاونت آموزشی دانشگاه

حسین، آشناترین نام در مذهب شیعه, حتی در بین غیر مسلمانان هم نام آشنا است. عاشورا تقابل بی وفایی و وفاداری است. در مقابل بی وفایی کوفیان. که از آب هم مضایقه کردند وفاداری اصحاب امام حسین در تاریخ بشریت درخشان است. شهادت امام و یارانش سراسر مظلومیت است اما اوج مظلومیت شهادت کودک شش ماهه است. ادب و احترام هم در حادثه کربلا موج می زند. در این مقال قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس در همیشه تاریخ درخشان است.
و اما عاشورا درس آزادی و آزادگی است...

حر بن یزید ریاحی و زهیر. بن قین. از کسانی هستند که در آخرین لحظات رستگار می شوند و از شهدای کربلا می شوند در حالیکه شمر که جانباز صفین بود از اشقیاء محسوب می شود. صبر حضرت زینب مصیبتی بزرگ در کمتر از نیم روز, ۱٨ نفر از عزیزانش. را پر پر می بیند. اما در اسارت با خطبه های آتشین قیام را کامل و دشمن را رسوا می کند.

 ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: عاشورا
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 142
اخبار : یادداشت ویژه به مناسب عاشورای حسینی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی