دانشگاه شهید بهشتی

جلسه کارگروه ارزیابی آیین‌نامه ارتقاء علوم انسانی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/06/23 02:50 ب.ظ

جلسه.jpg


نخستین جلسه کارگروه بررسی و همفکری در خصوص شاخص­های پژوهش و فناوری گروه علوم انسانی در روز دوشنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه 1398در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار گردید. این کارگروه که بر اساس مأموریت محوله از سوی شورای توسعه کلان پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است، در نخستین جلسۀ خود در خصوص مسائل مطرح در ارزیابی فعالیت‌های پژوهش و فناوری علوم انسانی و ارتقاء علوم انسانی به بحث و بررسی پرداخت. در این نشست، مسئول کارگروه دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، پس از ارائۀ مقدمه­ای در رابطه با ساختار شورای توسعه کلان علوم انسانی و هنر و هدف کارگروه، اعضای کارگروه را دعوت به ارائه پیشنهادهای خود و ارائۀ یک مدل مفهومی در خصوص ارتقاء علوم انسانی با توجه به مسائل خاص مطرح در علوم انسانی کرد. در ادامه نشست، دکتر سعید رضایی شریف آبادی از دانشگاه الزهرا پیشنهاد داد تا مواردی از ساختار آیین‌نامه را که قابلیت بررسی و بحث دارند مشخص کرده و در مرحلة دوم، پیشنهادات لازم و کاربردپذیر در این راستا داده شود. اعضای دیگر کارگروه از جمله دکتر بابک شمشیری از دانشگاه شیراز رشتة فلسفه تعلیم و تربیت، دکتر مهدی زرقانی از دانشگاه فردوسی مشهد رشتة ادبیات، دکتر علیرضا مرادی از دانشگاه خوارزمی رشتة روانشناسی و دکتر محمدعلی مظاهری از دانشگاه شهید بهشتی رشتة روانشناسی نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه دادند. در این نشست، دکتر مظاهری رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد که در ارتقاء علوم انسانی، نباید صرفاً با شاخص‌های کمّی و یا بطور مطلق بصورت کیفی به ارزیابی فعالیت‌های اعضای هیئت علمی پرداخت، بلکه باید ترکیبی از این دو گروه شاخص‌ها و معیارهای کمّی و کیفی را بصورت ترکیبی در این زمینه دخالت داد. در پایان، دکتر نوروزی چاکلی به جمع‌بندی مباحث پرداخت و در نهایت مقرر شد با توجه به اهداف کارگروه، طراحی الگوی مفهوم دانش بر مبنای ارتباط با جامعه، بین­ المللی ­سازی  و توسعه مرزهای دانش در جلسات بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتایج در قالب یک بسته به شورای توسعه کلان پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر ارائه شود.

منبع: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ارتقای علوم انسانی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 201
اخبار : جلسه کارگروه ارزیابی آیین‌نامه ارتقاء علوم انسانی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی