دانشگاه شهید بهشتی

پیام تبریک سرپرست دانشگاه به اعضای هیئت علمی ارتقا یافته

تاریخ انتشار: 1398/06/25 01:19 ب.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی طی پیام های جداگانه ای در تاریخ 25 و 26 شهریور ماه 1398 ارتقای مرتبۀ دکتر مصطفی السان، عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و دکتر ابوالقاسم علی قارداشی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی عمران، آب و محیط زیست را از مرتبۀ استادیاری به دانشیاری تبریک گفت.​​

السان.jpg

قارداشی.jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: پیام تبریک رئیس دانشگاه به عضو هیئت علمی ارتقا یافته
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 459
اخبار : پیام تبریک سرپرست دانشگاه به اعضای هیئت علمی ارتقا یافته
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی