دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/06/26 07:11 ق.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی سمت دکتر علیرضا سالمکارلنگرودی، استاد دانشکدۀ علوم ریاضی را در تاریخ 25 شهریور 1398 از سرپرست به مدیر خدمات آموزشی دانشگاه تبدیل نمود.

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف معاونت آموزشی و تحقق اهداف آن معاونت در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد متعال مسئلت می‌نمایم. ​ 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تبدیل حکم مدیر خدمات آموزشی دانشگاه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 148
اخبار : تبدیل حکم مدیر خدمات آموزشی دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی