دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1398/06/26 07:17 ق.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی سمت دکتر کاوه بهرامی سبحانی، استادیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی را در تاریخ 25 شهریور 1398 از سرپرست به مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکدۀ فوق الذکر تبدیل نمود.

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد متعال مسئلت می‌نمایم.  ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تبدیل حکم مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 103
اخبار : تبدیل حکم مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی