دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم معاون آموزشی دانشکدۀ مهندسی فناوری های نوین

تاریخ انتشار: 1398/06/26 07:25 ق.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی سمت دکتر حمیدرضا رودی، استادیار دانشکدۀ مهندسی فناوری های نوین را در تاریخ 25 شهریور 1398 از سرپرست به معاون آموزشی دانشکدۀ  فوق الذکرتبدیل نمود.

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با مساعدت و هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی دانشکده در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد متعال مسئلت می‌نمایم.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تبدیل حکم معاون آموزشی دانشکدۀ مهندسی فناوری های نوین
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 106
اخبار : تبدیل حکم معاون آموزشی دانشکدۀ مهندسی فناوری های نوین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی