دانشگاه شهید بهشتی

مراسم بزرگداشت مرحوم استاد شهیدا در دانشکده علوم زمین برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1398/06/27 09:47 ق.ظ

مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دکتر محمدرضا شهیدا با حضور خانوده آن مرحوم در روز دوشنبه مورخ 98/7/15 ساعت 11:30 الی 12:30 در سالن شهید ابراهیمی دانشکده علوم زمین برگزار می باشد.​

Dr.Shahida.jfif


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مراسم دکتر شهیدا + دانشکده علوم زمین
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 2,523
اخبار : مراسم بزرگداشت مرحوم استاد شهیدا در دانشکده علوم زمین برگزار می شود
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی