دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید

تاریخ انتشار: 1398/06/27 11:08 ق.ظ

راهنمای انجام پایش سلامت روان دانشجویان ورودی جدید(کلیه مقاطع تحصیلی)

این طرح به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و دانشجویان ورودی جدید می بایست ابتدا پرسشنامه مربوطه خود را از طریق سامانه زیر تکمیل و با در دست داشتن پرینت نهایی به مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی مراجعه نمایند.

مراحل تکمیل پرسشنامه

1. تکمیل الکترونیک فرم پرسشنامه به آدرس        https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

• راهنمایی استفاده از سامانه          

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/08/SAO.BPM_.PortalUGL07-01-1.pdf

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/01/SAO.BPM_.PortalUGL11-01-02.pdf

2. چاپ رسید نهایی شامل کد رهگیری

3. تحویل رسید به مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی

نکات مهم:

آخرین مهلت تکمیل پرسشنامه طرح پایش سلامت روان  و ارائه  پرینت فرم به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تا پایان مهرماه می باشد

 با توجه به الزام تکمیل پرسشنامه برای دانشجویان ورودی جدید ، مسئولیت عدم ارائه به موقع فرم تکمیل شده  برعهده خود دانشجو است .

ساعت کاری مرکز از 8:30 الی 14:30 می باشد.

ساعت 12 الی 13 زمان ناهار و نماز پرسنل می باشد.

نشانی : معاونت فرهنگی و اجتماعی ، مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکزمشاوره
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مرکز مشاوره
تعداد مشاهده: 4,308
اخبار : اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی