دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب مسئول مرکز منطقه‌ای پژوهش‌های نفت و گاز

تاریخ انتشار: 1398/06/30 09:42 ق.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی در تاریخ 26 شهریور 1398 دکتر محمدحسین آدابی، استاد دانشکدۀ علوم زمین را به عنوان مسئول مرکز منطقه‌ای پژوهش‌های نفت و گاز منصوب نمود.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می­ رود با هماهنگی با رئیس محترم دانشکده و همکاری سایر همکاران، در پیشبرد اهداف و ارتقای همه­جانبه آن مرکز در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانش گاه را فراهم سازید. توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم. ​ 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب مسئول مرکز منطقه‌ای پژوهش‌های نفت و گاز
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 636
اخبار : انتصاب مسئول مرکز منطقه‌ای پژوهش‌های نفت و گاز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی