دانشگاه شهید بهشتی

توصیه هایی جهت تهیه کفش مناسب

تاریخ انتشار: 1398/07/08 08:50 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت آگاهی در خصوص تهیه کفش مناسب به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.


توصیه هایی جهت تهیه کفش مناسب

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کفش
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 939
اخبار : توصیه هایی جهت تهیه کفش مناسب
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی