دانشگاه شهید بهشتی

چگونگی تسویه نهایی برای پایان نامه ها و رساله ها

تاریخ انتشار: 1398/07/09 09:02 ق.ظ

تمامی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری موظف هستند بعد از دفاع خود از پایان‌نامه/ رساله مربوطه، به سامانه ثبت پیشنهاده، پایان‌نامه/ رساله ایرانداک به ادرس اینترنتی sabt.irandoc.ac.ir  مراجعه نمایند و پایان‌نامه/رساله خود را در آن سامانه ثبت نمایند و فایل گواهی ثبت خود را به صورت پرینت شده به همراه لوح فشرده پایان‌نامه تحویل مسئولین مربوطه بخش پایان نامه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دهند.​

****تسویه نهایی منوط به تحویل لوح فشرده و ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک است.

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 81
اخبار : چگونگی تسویه نهایی برای پایان نامه ها و رساله ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی