دانشگاه شهید بهشتی

7 مهرماه روز جهانی قلب

تاریخ انتشار: 1398/07/09 09:03 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت آگاهی از مطالب علمی در خصوص روز جهانی قلب به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.


7 مهرماه روز جهانی قلب


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جهانی قلب
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 213
اخبار : 7 مهرماه روز جهانی قلب
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی