دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تغییر شیوه آموزشی دانشجویان97

تاریخ انتشار: 1398/07/10 11:21 ق.ظ
دانشجویان محترمی که واجد شرایط تغییر شیوه آموزشی شناخته شده‌اند و اسامی ایشان در LMS اطلاع رسانی گردیده است، لطفااطلاعیه تغییر شیوه آموزشی دانشجویان.docxاطلاعیه تغییر شیوه آموزشی دانشجویان.docx  را مطالعه فرمایید.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه تغییر شیوه آموزشی97
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 1,740
اخبار : اطلاعیه تغییر شیوه آموزشی دانشجویان97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی