دانشگاه شهید بهشتی

22 مهر روز کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1398/07/17 08:21 ق.ظ

​                 22 مهر ، روز کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی

کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی (ساختمان قدیم دانشکده)

معرفی کتابخانه و نرم افزار کتابخانه ای

                                         کتابخانه دیجیتال و  بانک های اطلاعاتی

نمایشگاه کتب جدید 

منتظر حضور سبز دانشجویان جدید الورود هستیم.

 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتابخانه
منبع خبر کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 1,533
اخبار : 22 مهر روز کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی