دانشگاه شهید بهشتی

17 مهر روز جهانی تخم مرغ

تاریخ انتشار: 1398/07/20 08:18 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند، جهت آگاهی در خصوص روز جهانی تخم مرغ به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.

17 مهر روز جهانی تخم مرغ

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تخم مرغ
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 150
اخبار : 17 مهر روز جهانی تخم مرغ
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی