دانشگاه شهید بهشتی

​قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر فنی مهندسی و علوم پایه، ورودی 98

تاریخ انتشار: 1398/07/21 01:07 ب.ظ

جهت در خواست کلاسهای تقویتی در درس فیزیک 1 و ریاضی پیش به واحد آموزش مدیریت شاهد و ایثارگر مراجعه نمایید.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فنی مهندسی و علوم پایه
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 1,784
اخبار : ​قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر فنی مهندسی و علوم پایه، ورودی 98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی