دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اطفاء حریق در دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1398/07/22 01:27 ب.ظ

 کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با اطفاء حریق در تاریخ 22 مهر 98 در دانشکده علوم زمین با حضور کارکنان برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا توضیحاتی در خصوص اطفاء حریق بصورت تئوری سپس بصورت عملی در محل دانشکده علوم زمین توسط کارشناس مربوطه عنوان شد.

EtfaHarigh.jfif

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه آموزشی با اطفاء حریق
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 2,374
اخبار : برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اطفاء حریق در دانشکده علوم زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی