دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری متقاضی وام ویژه دکتری

تاریخ انتشار: 1398/07/23 10:13 ق.ظ

​بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری متقاضی وام دکتری صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون می رساند، آندسته از دانشجویانی که فرمهای مربوط به وام را تحویل  داده اند، ولی هنوز در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان درخواست وام خود را ثبت ننموده اند ، هر چه سریعتر نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند . همچنین آندسته از دانشجویان نیز که درخواست وام خود را ثبت نموده اند ولی هنوز مدارک و فرمهای مربوطه را تحویل نداده اند ، هر چه سریعتر نسبت به تحویل مدارک خود اقدام نمایند . در غیر اینصورت این مدیریت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم پرداخت وام آنان نخواهد داشت.شایان ذکر است شایان ذکر است کارشناسان وام صندوق رفاه دانشجویان منبعد دسترسی ثبت وام بدون ثبت نام در پورتال را ندارند .

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: وام دکنری
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 590
اخبار : قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری متقاضی وام ویژه دکتری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی