دانشگاه شهید بهشتی

ارتقای سرور و زیر ساخت های مرکز آموزش الکترونیکی

تاریخ انتشار: 1398/08/01 10:25 ق.ظ

 بروز‌ رسانی و ارتقای سرور و زیر ساخت های مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه انجام شد. 

که این مهم،گامی بلند جهت افزایش سرعت کاربری و امنیت سیستم می باشد.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بروز رسانی و ارتقای سرور . مرکز آموزش الکترونیکی
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 62
اخبار : ارتقای سرور و زیر ساخت های مرکز آموزش الکترونیکی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی