دانشگاه شهید بهشتی

چهارمین وبینار اشتراک دانش برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/08/01 10:52 ق.ظ
 

چهارمین وبینار اشتراک دانش در 29 مهرماه 1398 به همت معاونت پژوهشی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه برگزار شد. در این وبینار 1 ساعته آقای احمد محجوبیان -دانشجوی دکتری برنامه­ریزی توسعه آموزش عالی- به ارائه فصل دوم رساله دکتری خود تحت عنوان «سرپرستی دانشجویان دکتری»پرداخت. وی در این وبینار بیان کرد راهنمایی (supervision) دوره دکتری تاثیر جدی بر کیفیت این دوره و خروجی‌های آن دارد. الگوی کلی که می‌توان برای راهنمایی دوره دکتری در نظر گرفت شامل ۳ بعد آموزشی، پژوهشی و تربیتی است. همچنین در ادامه الگوهای سبک شناختی گاتفیلد و اندرسون مطرح شد و بیان شد که بهترین سبک برای راهنمایی دانشجویان وجود ندارد، بلکه با توجه به وضعیت و شرایطی که دانشجو در آن قرار دارد باید هر کدام از سبک­های راهنمایی در مدت دوره تحصیل افراد، به تناسب شرایط، استفاده گردد.

این وبینارها، روزهای دوشنبه هر هفته (به جز ایام تعطیل) با هدف به اشتراک‌گذاری فصل دوم رساله‌های دکتری دانشجویان گروه علوم‌تربیتی و روان‌شناسی ساعت 16 الی 17برگزار می‌شود. برای شرکت در وبینارها به سایت زیر مراجعه فرمایید.

https://demo.bigbluebutton.org/gl/sor-cua-pxn

 Untitled.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: وبینار - اشتراک دانش
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 86
اخبار : چهارمین وبینار اشتراک دانش برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی