دانشگاه شهید بهشتی

اولین جلسه شورای عمومی اعضای هیات علمی دانشکده در سال جدید

تاریخ انتشار: 1398/08/04 02:21 ب.ظ
 

اولین جلسه شورای عمومی اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال جدید، چهارشنبه بیست و نهم  آبان 1398 با حضور معاونین پژوهشی و آموزشی، مدیران گروه ها و اعضای هیئت علمی دانشکده به ریاست دکتر علیرضا فارسی رئیس دانشکده، در اتاق جلسات برگزار شد.
بررسی موارد آموزشی و پژوهشی، ارائه نقطه نظرات همکاران در جهت همسویی و هم افزایی اساتید در امور آموزشی و پژوهشی، تدوین سمینارها و کارگاههای دوره ای اساتید با هدف ارتقای سطوح علمی دانشجویان و پویایی شان بویژه در حوزه های کاربردی و برگزاری هفتگی کافه کتاب و صندلی داغ اساتید (دیدار با استاد) با هدف ارائه راهکارهای واقعی و انتقال تجربیات اساتید به دانشجویان طی روزهای شنبه و چهارشنبه بین ساعت 12 لغایت 13 در کتابخانه دانشکده از جمله موارد مورد بحث در اولین جلسه شورای عمومی اعضای هیات علمی در سال جدید بود.
Screenshot_۲۰۱۹۱۰۲۶-۱۴۲۲۱۶.jpg

Screenshot_۲۰۱۹۱۰۲۶-۱۴۲۲۰۷.jpg

Screenshot_۲۰۱۹۱۰۲۶-۱۴۲۲۱۱.jpg

Screenshot_۲۰۱۹۱۰۲۶-۱۴۲۲۰۴.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اولین جلسه شورا، آموزشی و پژوهشی، انتقال تجربیات، ارتقای سطوح علمی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 149
اخبار : اولین جلسه شورای عمومی اعضای هیات علمی دانشکده در سال جدید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی