دانشگاه شهید بهشتی

اعلام نتیجه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 1398

تاریخ انتشار: 1398/08/11 11:37 ق.ظ

ضمن عرض تبریک به داوطلبان محترم منتخب انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال 1398 نتیجه انتخابات به فایل پیوست خدمت دانشگاهیان محترم اعلام می شود. ​لازم است کلیه اعضاء انجمن های علمی فرم صورتجلسه انتخاب دبیر و پیشنهاد اساتید مشاور را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 12 آبان 1398 به اداره انجمن های علمی واقع در ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی تحویل دهند. تکمیل و تحویل فرم صورتجلسه جهت آغاز فعالیت انجمن الزامی است.

اداره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی


لیست_نهایی_انتخاب_شدگان_انجمن_های (2).pdfلیست_نهایی_انتخاب_شدگان_انجمن_های (2).pdf

فرم_صورتجلسه_انتخاب_دبیرانجمن_علمی (2).docxفرم_صورتجلسه_انتخاب_دبیرانجمن_علمی (2).docx


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اعلام نتیجه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1398
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 111
اخبار : اعلام نتیجه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی