دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب هفته: کتاب "تغذیه ورزشی برای مربیان"

تاریخ انتشار: 1398/08/12 03:27 ب.ظ
 

اولین جلسه از سلسله جلسات معرفی کتاب با  کتاب "تغذیه ورزشی برای مربیان" توسط آقای دکتر احمدی زاد، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش مورخ شنبه، یازدهم آبان 1398 در کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی با حضور اساتید و دانشجویان برگزارشد. بعد از معرفی کتاب و پرسش و پاسخ به یک نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه (خانم مریم رضایی) یک نسخه از کتاب "تغذیه ورزشی برای مربیان" اهداء گردید. ​

Screenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۳۴۱۲۲.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۳۴۲۲۳.jpgScreenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۳۴۲۰۹.jpgScreenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۳۴۱۰۹.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب، کتابخانه، پرسش و پاسخ، اهداء
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 86
اخبار : معرفی کتاب هفته: کتاب "تغذیه ورزشی برای مربیان"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی