دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویان پسر خوابگاهی به دیدن کاخ موزه سعدآباد رفتند

تاریخ انتشار: 1398/08/18 07:28 ق.ظ

اردوی بازید از مجموعه کاخ موزه سعدآباد روز جمعه 17 آبان 1398 به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، معاونت دانشجویی، آقایان زمانی و تورج بهمنی برای دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه برگزار شد.

photo_2019-11-08_14-52-37.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشجویان پسر خوابگاهی به دیدن کاخ موزه سعدآباد رفتند
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 913
اخبار : دانشجویان پسر خوابگاهی به دیدن کاخ موزه سعدآباد رفتند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی