دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه برگزاری نشست تخصصی سزارین نابهنگام؛ نقض حقوق بنیادین کودک

تاریخ انتشار: 1398/08/18 09:35 ق.ظ

گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار می‌کنند.

نشست تخصصی سزارین نابهنگام؛ نقض حقوق بنیادین کودک.

به گزارش روابط عمومی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، با توجه به گسترش سزارین‌های نابهنگام و دستکاری‌های بشر در تولد نوزادان و تغییر تاریخ تقویمی آن که نقض آشکار حقوق بنیادین کودکان محسوب می‌شود، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، نشست تخصصی سزارین نابهنگام؛ نقض حقوق بنیادین کودک را با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی را مورخ یکشنبه نوزدهم آبان ماه در مجمع فلاسفه ایران برگزار می‌کند. 

 همزمان با برگزاری این نشست در چارچوب تفاهم نامه همکاری بین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مجمع فلاسفه ایران، دپارتمان فلسفه حقوق کودک افتتاح می‌شود.​


سزارین.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست تخصصی سزارین نابهنگام؛ نقض حقوق بنیادین کودک
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 1,847
اخبار : اطلاعیه برگزاری نشست تخصصی سزارین نابهنگام؛ نقض حقوق بنیادین کودک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی