دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب آقای دکتر نوابی به عضویت در کارگروه هوافضا در فرهنگستان زبان

تاریخ انتشار: 1398/08/20 02:28 ب.ظ

​جناب آقای دکتر  نوابی، دانشیار محترم دانشکده فناوریهای نوین، از طرف رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عضویت کارگروه واژه گزینی هوافضای فرهنگستان منصوب شده اند. این انتصاب شایسته را خدمت ایشان و جامعه دانشگاه شهید بهشتی تبریک می گوییم.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتر نوابی، کارگروه هوافضا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 32
اخبار : انتصاب آقای دکتر نوابی به عضویت در کارگروه هوافضا در فرهنگستان زبان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی