دانشگاه شهید بهشتی

اعضای انجمن علمی دانشکده در سال تحصیلی 99-98

تاریخ انتشار: 1398/08/20 03:00 ب.ظ
 

بر اساس گزارش مديريت امور فرهنگی- اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتی، اعضای انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 29 و 30 مهرماه 1398 برگزار شد، به شرح ذيل می باشند؛

خانم ها:

آرزو طحان دانشجوی دکتری رفتار حرکتی (اعضای اصلی)

نجمه پرهیز میمندی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی (اعضای اصلی)

مرضیه باقری دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی (اعضای اصلی)

صبا نظری تاج آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد امدادگری ورزشی (اعضای علی البدل)

آقایان:

حسام بنیادی دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی (اعضای اصلی)

سجاد حیدری پور دانشجوی دکتری رفتار حرکتی (اعضای اصلی)

آرمان علی پور دانشجوی ارشد رفتار حرکتی (اعضای اصلی)

رسول رحمانی دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی (اعضای اصلی)

صفا عاملی دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی (اعضای علی البدل)

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مدیریت امور فرهنگی، انجمن علمی، اعضا
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 452
اخبار : اعضای انجمن علمی دانشکده در سال تحصیلی 99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی