دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب هفته: کتاب "روش های آرام سازی"

تاریخ انتشار: 1398/08/20 04:59 ب.ظ
 

دومین  جلسه از سلسله جلسات معرفی کتاب با  کتاب "روش های آرام سازی" توسط آقای دکتر فارسی، دانشیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش مورخ شنبه، هیجدهم آبان 1398 در کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی با حضور اساتید و دانشجویان برگزارشد. بعد از معرفی کتاب و پرسش و پاسخ به چهار نفر از شرکت کنندگان (خانم هوراسا سهندپورگرایش یادگیری حرکتی، خانم ستاره شوشتری گرایش امداد گری ورزشی، آقای محمد گلشن تقی گرایش یادگیری حرکتی و از اساتید شرکت کننده آقایان دکتر جعفری و دکتر احمدی زاد) یک نسخه از کتاب "روش های آرام سازی" اهداء گردید.​

DSC_7029 - Copy.JPG

52.jpg 
 DSC_7029.JPG33.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب، جلسه دوم، روش های آرام سازی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 412
اخبار : معرفی کتاب هفته: کتاب "روش های آرام سازی"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی