دانشگاه شهید بهشتی

طرح پیشنهادی پایان نامه و رساله

تاریخ انتشار: 1398/08/21 10:03 ق.ظ

طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد​

طرح پیشنهادی پایان نامه ارشد.docxطرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد.docx

طرح پیشنهادی رساله دکتری

طرح پیشنهادی رساله دکتری.docxطرح پیشنهادی رساله دکتری.docx

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: طرح پیشنهادی- پایان نامه- رساله
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,813
اخبار : طرح پیشنهادی پایان نامه و رساله
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی