دانشگاه شهید بهشتی

گپ دوستانه با اساتید: این هفته "آقای دکتر ابراهیم"

تاریخ انتشار: 1398/08/29 06:14 ب.ظ
 

اولین جلسه "گپ دوستانه با اساتید" با حضور دکتر ابراهیم، استاد گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی در کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در تاریخ بیست و دوم آبان 1398ساعت 12 تا 13 با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد. در این جلسه دکتر ابراهیم به شرح حال زندگی خود، از تجربیات کار، فعالیت ورزشی و تحصیل در ایران و خارج از ایران پرداخت. توجه به نظم و انضباط و افزودن دانش، دو مقوله مورد تاکید دکتر ابراهیم به دانشجویان بود. در پایان پرسش و پاسخ صورت گرفت. ​

گپ1.jpg 
گپ3.jpg 
 
گپ-2.jpg 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: گپ دوستانه، معرفی، نظم، دانش
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 302
اخبار : گپ دوستانه با اساتید: این هفته "آقای دکتر ابراهیم"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی