دانشگاه شهید بهشتی

27 آبان لغایت 3 آذر ماه هفته جهانی خود مراقبتی

تاریخ انتشار: 1398/09/03 10:34 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت آگاهی در خصوص مطالب علمی به مناسبت روز جهانی خود مراقبتی به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خود مراقبتی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 221
اخبار : 27 آبان لغایت 3 آذر ماه هفته جهانی خود مراقبتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی