دانشگاه شهید بهشتی

کشف گونه جدید میکروفسیل و نامگذاری آن به نام دکتر منصور قربانی

تاریخ انتشار: 1398/09/04 09:55 ق.ظ

 به منظور قدردانی از تلاش ها و دستاوردهای دکتر منصور قربانی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در زمین شناسی ایران، زمین شناسان ایتالیایی گونه جدید میکروفسیل تازه یافته شده را به نام  این اندیشمند بزرگ (Dagmarita ghorbanii) نامگذاری نمودند. دانشکده علوم زمین این افتخار را تبریک می گوید.

کشف گونه جدید فسیل.jpg

گونه جدید قربانی.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کشف گونه جدید میکروفسیل
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 940
اخبار : کشف گونه جدید میکروفسیل و نامگذاری آن به نام دکتر منصور قربانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی