دانشگاه شهید بهشتی

داوری مقالات بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تاریخ انتشار: 1398/09/04 10:03 ق.ظ

داوری مقالات زمین شناسی.jpg


در تاریخ 98/08/23 جلسه بررسی مقالات دریافت شده همایش با حضور هیات داوران به تفکیک محورهای مختلف در سالن جلسات دانشکده علوم زمین  برگزار شد.

لازم به ذکر است که داوری مقالات بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران 12 و 13 آذرماه 1398 برگزار خواهد شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: داوری مقالات بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 134
اخبار : داوری مقالات بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی