دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزش آشنایی و به کارگیری سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)

تاریخ انتشار: 1398/09/06 03:32 ب.ظ

​​جهت ثبت نام در کارگاه آموزش آشنایی و به کارگیری سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد) به

سایت bit.sbu.ac.ir در قسمت رایانش موازی دانشگاه مراجعه کنید.

SBU_sarmad.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سرمد
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 3,077
اخبار : کارگاه آموزش آشنایی و به کارگیری سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی