دانشگاه شهید بهشتی

گپ دوستانه با اساتید: این هفته "دکتر فارسی"

تاریخ انتشار: 1398/09/06 08:21 ب.ظ

دومین جلسه "گپ دوستانه با اساتید" با حضور دکتر فارسی، دانشیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش در کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در تاریخ 29 آبان 1398ساعت 12 تا 13 با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد. در این جلسه دکتر فارسی به شرح حال زندگی و تجربیات خود، از کار، فعالیت ورزشی و تحصیلی خود پرداختند. توصیه های رئیس دانشکده به دانشجویان، افزایش بینش، مطالعه تاریخی و آشنایی با هویت خود و با بزرگان و اندیشمندان کشور، مسئولیت پذیری، مشورت و وظیفه شناسی بود. ایشان تاکید داشتند همه ما در فضای دانشکده مسئول هستیم و باید در ارتقاء آن کوشا باشیم. همچنین با اشاره به وضعیت کشور بر پایبندی همه بر ساخت، توسعه و حفظ دستاوردهای علمی- فرهنگی و تاریخی کشور تاکید داشتند. در پایان جلسه، پرسش و پاسخ صورت گرفت و دانشجویان و همکاران سئوالاتشان را مطرح کردند.
 
 Untitled-3.jpg
دکتر-فارسی1.jpgدکتر-فارسی2.jpg 
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: گپ دوستانه،مسئولیت پذیری، هویت خود
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 209
اخبار : گپ دوستانه با اساتید: این هفته "دکتر فارسی"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی